ROZHODNUTÍ O PŘIJETÍ - NEPŘIJETÍ DĚTÍ K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ V MATEŘSKÉ ŠKOLE V OCHOZI U BRNA NA ŠKOLNÍ ROK 2016/2017

20.04.2016 12:20

Vážení rodiče,

pro přijetí k předškolnímu vzdělávání na školní rok 2016/2017 bylo podáno na naší mateřské škole 25 žádostí. Počet volných míst ke dni 25. dubna 2016 je 14. Na základě Vašich žádostí a stanovených kritérií bylo rozhodnuto takto:

Děti uvedené pod registračními čísly:

 
Pořadové číslo Registrační číslo Pořadové číslo Registrační číslo
1 08/2016 8 05/2016
2 06/2016 9 17/2016
3 04/2016 10 16/2016
4 12/2016 11 13/2016
5 21/2016 12 25/2016
6 18/2016 13 10/2016
7 26/2016 14 24/2016
 

BYLY PŘIJATY k předškolnímu vzdělávání v Základní a mateřské škole v Ochozi u Brna, okr. Brno - venkov od 1.září 2016.
Přijatým dětem nebude rozhodnutí v písemné formě doručováno, v případě zájmu bude na požádání vydáno v MŠ.

Rodiče přijatých dětí si vyzvednou v mateřské škole přihlášku ke stravování od 2.května 2016 do 6.května 2016.


Děti uvedené pod registračními čísly:

 
Pořadové číslo Registrační číslo Pořadové číslo Registrační číslo
1 27/2016 7 19/2016
2 02/2016 8 03/2016
3 15/2016 9 11/2016
4 09/2016 10 14/2016
5 01/2016 11 29/2016
6 20/2016    
 
NEBYLY PŘIJATY k předškolnímu vzdělávání v Základní a mateřské škole v Ochozi u Brna, okr. Brno - venkov od 1.září 2016.
Rodičům nepřijatých dětí bude vyhotoveno rozhodnutí v písemné formě, které bude připraveno k vyzvednutí v mateřské škole od 25.dubna 2016. Prosíme o osobní převzetí rozhodnutí do 28.dubna 2016.