ROZHODNUTÍ O PŘIJETÍ - NEPŘIJETÍ DĚTÍ K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ V MATEŘSKÉ ŠKOLE V OCHOZI U BRNA NA ŠKOLNÍ ROK 2017/2018

26.05.2017 16:55

Vážení rodiče,

pro přijetí k předškolnímu vzdělávání na školní rok 2017/2018 bylo podáno na naší mateřské škole 23 žádostí. Počet volných míst ke dni 10.5.2017 je 16. Na základě Vašich žádostí a stanovených kritérií bylo rozhodnuto takto:

Děti uvedené pod registračními čísly:

 
Pořadové číslo Registrační číslo Pořadové číslo Registrační číslo
1 20/2017 9 06/2017
2 15/2017 10 14/2017
3 07/2017 11 18/2017
4 10/2017 12 23/2017
5 12/2017 13 24/2017
6 08/2017 14 11/2017
7 21/2017 15 22/2017
8 03/2017 16 19/2017
 

BYLY PŘIJATY k předškolnímu vzdělávání v Základní škole a mateřské škole v Ochozi u Brna, okr. Brno - venkov od 1.9.2017.
Přijatým dětem nebude rozhodnutí v písemné formě doručováno, v případě zájmu bude na požádání vydáno v MŠ.

Rodiče přijatých dětí si vyzvednou v mateřské škole přihlášku ke stravování od 1.června 2017 do 9.června 2017.


Děti uvedené pod registračními čísly:

 
Pořadové číslo Registrační číslo Pořadové číslo Registrační číslo
1 16/2017 5 17/2017
2 05/2017 6 02/2017
3 13/2017 7 01/2017
4 26/2017  
 
NEBYLY PŘIJATY k předškolnímu vzdělávání v Základní a mateřské škole v Ochozi u Brna, okr. Brno - venkov od 1.9.2017.
Rodičům nepřijatých dětí bude vyhotoveno rozhodnutí v písemné formě, které bude připraveno k vyzvednutí v mateřské škole od 1.6.2017. Prosíme o osobní převzetí rozhodnutí do 5.6.2017.