ROZHODNUTÍ O PŘIJETÍ - NEPŘIJETÍ DĚTÍ K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ V MATEŘSKÉ ŠKOLE V OCHOZI U BRNA - ŠKOLNÍ ROK 2015/2016

13.04.2015 18:37

Vážení rodiče,

pro přijetí k předškolnímu vzdělávání na školní rok 2015/2016 bylo podáno na naší mateřské škole 24 žádostí. Počet volných míst ke dni 14. dubna 2015 je 24. Na základě Vašich žádostí a stanovených kritérií bylo rozhodnuto takto:

Děti uvedené pod registračními čísly v následující tabulce ve sloupci PŘIJATY byly přijaty k předškolnímu vzdělávání v Základní škole a mateřské škole v Ochozi u Brna, okr. Brno – venkov od 1.9.2015.

 
PŘIJATY PŘIJATY
1. 12/2015 - MŠ 13. 18/2015 - MŠ
2. 22/2015 - MŠ 14. 11/2015 - MŠ
3. 23/2015 - MŠ 15. 21/2015 - MŠ
4. 16/2015 - MŠ 16. 20/2015 - MŠ
5. 15/2015 - MŠ 17. 7/2015 - MŠ
6. 9/2015 - MŠ 18. 13/2015 - MŠ
7. 8/2015 - MŠ 19. 24/2015 - MŠ
8. 1/2015 - MŠ 20. 9/2015 - MŠ
9. 14/2015 - MŠ 21. 3/2015 - MŠ
10. 10/2015 - MŠ 22. 4/2015 - MŠ
11. 6/2015 - MŠ 23. 5/2015 - MŠ
12. 2/2015 - MŠ 24. 17/2015 - MŠ
Přijatým dětem nebude rozhodnutí v písemné formě doručováno, v případě zájmu bude na požádání vydáno v MŠ..

Rodiče přijatých dětí si vyzvednou v mateřské škole přihlášku ke stravování od 27.dubna 2015 do 30.dubna 2015.