úkolovník 1. 6. - 5. 6.

31.05.2020 21:41
týdenní plán 1. - 5. 6.
Český jazyk
přečíst, ústně vypracovat cvičení:
UČ str. 130, 131, 132, 133
UČ str. 134 (sloh - celou stranu projít, popřemýšlet, povyprávět)
Vždy jedno cvičení napsat do Čj2 - 130/3, 131/5, 132/2, 133/3c
Čtení (pracovní čítanka) - UČ str. 99 - 102, 103, 104 - vyplnit
 
Matematika
PS desetinná čísla str. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
 
Angličtina
- napsat slovíčka 15. lekce do AJ1
UČ str. 65 MP3 č. 18 (v uč. č. 72) - viz příloha
UČ str. 66 story MP3 č. 19 (v uč. č. 73) - viz příloha
 
Přírodověda
UČ str. 61, 62, 63 - přečíst, napsat krátký zápis - Rodina
PS str. 37
UČ str. 64, 65, 66 - přečíst, napsat krátký zápis Soužití mezi lidmi
PS str. 38