úkolovník 11. 3. - 13. 3.

11.03.2020 10:32
Vážení rodiče,
protože budou školy v celé republice od zítřejšího dne uzavřeny a zatím se neví na jak dlouho, jsme domluveni s panem ředitelem, že vám budeme mailem rozesílat naplánované učivo s metodickými poznámkami, jak máte doma s dětmi  pracovat. Zároveň bude učivo uveřejněno na stránkách školy spolu se všemi důležitými informacemi, které se budou uzavření školy týkat.
Rozepíšu Vám  učivo na jednotlivé dny, protože je důležité, aby děti pracovaly poctivě každý den  tak, jako kdyby chodily do školy. Jinak by se mohlo stát, že budou to, co se ve škole naučily zapomínat a za 14 dní by pak mohly mít  veliký problém. 
Samozřejmě, že můžete dělat i práci navíc, trénovat psaní slabik, slov a vět do trénovacího sešitu, hrát s dětmi různé početní a jazykové hry, nebo děti nechat trénovat na počítači . Přepošlu vám také mail, který nám zaslala společnost Nová škola, od které používáme některé učebnice. Ta velkoryse nabízí všem rodičům zadarmo měsíční nainstalování výukových materiálů a elektronických učebnic.  Mí prvňáčci znají  program Živá Abeceda a Slabikář, které často pouštíme na interaktivní tabuli ve kterých je mnoho  interaktivních cvičení, jež trénují konkrétní učivo. Je to velice solidní společnost. Stejná nabídka bude také uveřejněna na stránkách naší školy. 
Pokud budete mít k učivu jakékoliv dotazy, pak neváhejte a napište mi. Pokusím se Vám hned poradit. Věřím také tomu, že děti budou tak šikovné, že Vám samy ukážou, jak se ve škole učíme a rády si s Vámi na školu zahrají.
Rozpis učiva na středu:
Slabikář:  str. 44 a 45( děti už četly slabiky ve sloupečcích a vymýšlely si slova , která by mohla vzniknout s jinou slabikou . Např.  STA - STAČÍ, STAVÍ, STAŇA. Určitě opakujte čtení těchto slabik, protože při čtení ve slovech by jim pak mohly dělat potíže. Vždy vyžadujte, aby děti četly hodně nahlas, srozumitelně a se správnou výslovností. Při čtení si musí děti dělat vždy tužkou obloučky pod slabikami, nebo obloučky ukazovat prstem)
Pracovní sešit: str. 23
Písanka č. 3: str. 7, 8( před psaním by si děti měly rozcvičit prsty a paži, děláme také dechová cvičení a logopedii, pak se správně posadí a nakloní sešit. Vždy si čteme společně slova, která budou psát a zdůvodňujeme proč je velké písmeno, kde je čárka nebo háček¨)
Matematika: str. 31( určitě s dětmi trénujte často ústní počítání do 10. Je důležité, aby v druhé polovině první třídy počítaly už rychle a bez prstů, jinak počítání do dvaceti nezvládnou)
Minutovky:  3. díl str. 6,7
Prvouka: str. 48 a 49 ( dole na stránce je pěkně rozepsáno, co se má přesně dělat)
Toto vše bychom s dětmi udělaly, kdyby byly ve škole, za 4 vyučovací hodiny. Místo hodin HV, VV, PČ a TV, které máme také v rozvrhu,  si s dětmi užívejte procházky v přírodě, povídejte si, společně si zazpívejte, nechte děti doma pomáhat, společně si čtěte, ...
Rozpis učiva na čtvrtek:
Slabikář:  str. 46 a 47( už jsme vyvodily, děti společně plnily pracovní list, četly příběh Pan Tau a četly některá cvičení )
Pracovní sešit: str. 25 a 26
Písanka č. 3: po str. 9, 10
Matematika: str. 32
Minutovky:  3. díl po str. 8, 9
Rozpis učiva na pátek:
Slabikář:  str. 48 a 49( děti vědí jak obtahovat a kroužkovat nové písmenko, umí rozebírat slova, která začínají na písmeno C, vyhledávají v básničce písmena C,c a kroužkují je, skládají slova ze slabik pod obrázkem)
Pracovní sešit: str. 26 a 27
Písanka č. 3: po str. 11 ( napište si s dětmi diktát několika písmenek, slabik a slov, která už psaly v písance  a znají je, do sluníčkového sešitu)
Matematika: str. 33 a 34
Minutovky:  3. díl po str. 10
 
Pokud to bude možné, užijte si společné chvíle co nejlépe a nechejte děti, ať Vám ukáží při hře na školu,  jak ve škole pracujeme, jaké hry hrajeme a co se jim moc líbí.
Všem rodičům i dětem přeji hodně trpělivosti, pevné zdraví a doufám, že se brzy sejdeme ve škole a vše se vrátí do svých kolejí.
Pěkný večer. Junáková