úkolovník 11. 6.

08.06.2020 22:30
Čtvrtek 11. 6. 2020
 
Český jazyk

Ústně uč. 103/2. Do sešitu napište 104/4 - a), b) ústně.

 
Matematika
Videohovor skype - pracovní sešit, sešit, pero.
Kdo nemůže být na skypu: Vypočítejte písemně. Nezapomeňte na zkoušku správnosti. (Dělení tzv. pyramida s ocáskem, zkouška násobením pod sebou.) 751 622 : 8 =, 347 311 : 5 =, 283 175 : 6 =, 692 525 : 4 =, 549 020 : 7 =
 
Vlastivěda
Uč. str. 35. Do sešitu jako zápis vypište podle učebnice str. 34 -35 odpovědi na otázky. Nadpis Půda a zemědělství ČR. Co to je humus? Jaké rozlišujeme druhy půd? Co je to podzol? Co je to hnědozem a černozem? Jaké rostliny pěstují a jaká hospodářská zvířata zemědělci chovají na jižní Moravě? (vypište podle mapy na str. 35)