úkolovník 11.3.

11.03.2020 11:01
UČIVO pro 4. ročník - 11. 3. 2020:
ČJ vzor muž - učebnice 78/1, 2 - ústně pracovní sešit 18/1, 2 průběžně opakovat koncovky podstatných jmen a skloňování
M (geo) - zopakovat: rýsování trojúhelníků (narýsovat si libovolný trojúhelník do sešitu), osa a střed úsečky, učebnice 38/3 narýsovat do sešitu
učebnice 50 - 51 přečíst Živočichové v parcích pracovní sešit str. 25
Aj (11. - 13. 3.) - opakovat 9. lekci uč. str. 37, 39, 41, PS str. 39
Dále posílám internetové stránky a odkazy k procvičování učiva:
Žáci mohou zdarma využívat přístup ke všem interaktivním učebnicím MIUč+, stačí, když se zaregistrují jako studenti na
S pozdravem
Mgr. Eva Přikrylová