úkolovník 13. 5.

12.05.2020 22:28

Dobrý večer,

děkuji všem rodičům za "požadavky" k dalšímu vzdělávání dětí. Vše jsem panu řediteli vypsala, tak uvidíme, jak dopadneme. Porada je zítra odpoledne, hned jak budu něco vědět, budu Vás informovat, abychom případně "doladili. A úkoly pro děti:

ČJ - do básničky slovní druhy dokreslit jednoduchý obrázek pro přídavná jména a předložky - návrh viz příloha. Ve čtvrtek budeme psár opět diktát, tentokrát na použití ě. Trénovat mohou v učebnici na folii str. 111 některé ze cvičení na ě. Ať si to čtou nahlas! V PS dokončit str. 17.

MAT - dopsat do násobilkové tabulky se sluníčkem násobky 1 a 10 (kdo už nemá PL a nemůže si vytisknout, napíše rovnou do sešitu M2) a nalepit do M2. Procvičit v PS na str. 52. Násobení a dělení je potřeba stále trénovat - na kartičkách, napište nebo vytiskněte jim sloupečky, na školákově, kdekoliv. Jsou dost pomalí.

ČTENÍ - PSANÍ - přečtěte další kapitolu Kocourka Modroočka - ve čtení se s dětmi může někdo střídat, můžete číst současně, po větách nebo odstavcích. Do kulturního sešitu zezadu barevný nadpis Jdeme do světa. Napsat 4 - 5 krátkých vět k obsahu. Kdo má chuť tak i obrázek.

Hezký zbytek večera a stále pevné zdraví.
Jana Heršálková