úkolovník 14. 4. - 17. 4.

13.04.2020 23:53

Rozpis učiva na úterý 14. 4.
Slabikář:  str. 66 a 67. Je zde moc pěkné povídání o Velikonocích
Psaní: Ze Slabikáře na straně 67 vpravo dole přepsat 4 psací věty do sluníčkového sešitu.
Doporučuji před psaním uvolnit ruku v sešitě Kresebné uvolňovací cviky na pár stránkách.
Matematika: V zelené učebnici nakladatelství Nová škola Brno str. 45 psát perem přímo do
učebnice.
Minutovky:  3. díl str. 20 vypracovat písemně.

Rozpis učiva na středu 15. 4.
Slabikář:  str. 68
Na této stránce je nové písmenko Ř. Postupuje se stejně jako u předcházejících písmenek. Děti
by si také měly nachystat písmenko Ř do zásobníčku.
Pracovní sešit: str. 41.
Písanka č. 3: str. 32.
Matematika: V zelené učebnici nakladatelství Nová škola Brno str. 48 a 49 psát perem přímo do
učebnice a na str. 49 dole barevné sloupečky příkladů přepsat a vypočítat do matematického
sešitu na novou stránku.
Prvouka: str. 74 a 75 proberu během týdne na skypu s dětmi sama..

Rozpis učiva na čtvrtek 16. 4.
Slabikář:  str. 69
Písanka č. 3: str. 33. Při psaní věty postupovat stejně jako minulý týden (červeně zakroužkovat
velké písmeno a znaménko za větou, pak spočítat slova ve větě a nakonec přepsat).
Matematika: V zelené učebnici nakladatelství Nová škola Brno str. 51 číst slovní příklady, vybrat
příklad, který k nim patří, vypočítat a říct správnou odpověď ve větě.
Minutovky:  3. díl str. 21. Vypracovat písemně.
 
Rozpis učiva na pátek 17. 4.
Slabikář:  str. 70 a 71. Myslím si, že čtení pohádky Budka se bude dětem moc líbit.
Písanka č. 3: str. 34.
Matematika: V zelené učebnici nakladatelství Nová škola Brno str. 52 číst slovní příklady, vybrat
příklad, který k nim patří, vypočítat a říct správnou odpověď ve větě.
Minutovky:  3. díl str. 22. Vypracovat písemně.