úkolovník 15. 5.

10.05.2020 21:00
Pátek 15. 5. 2020
 
Český jazyk
PS 29/1. Opakování a procvičování pravopisu vyjmenovaných slov, podstatných jmen a sloves např. na školákově nebo jiných internetových stránkách dle vlastního výběru.
 
Matematika
Do sešitu zapište zlomky: jedna osmina, jedna čtvrtina, jedna šestina, jedna třetina, dvě třetiny, tři pětiny, jedna polovina, dvě sedminy, čtyři desetiny, pět osmin, jedna devítina. Poté zlomky přečtěte. Pokud máte možnost, může vám je někdo diktovat jako matematický diktát.
 
Čtení
Čítanka - porozumění textu. Přečtěte si v čítance str. 126 - 128 text s názvem Kdo na hradě straší? Do sešitu (třeba do češtiny, protože sešit do čtení asi budete mít většina ve škole), napište datum, název textu a autora a odpovědi na následující tři otázky. 1. Jak se jmenuje nebojácný chlapec? 2. Kdy a jak začalo ve věži strašení? 3. Z první věty na str. 128 vypište slovesa, která označují hlasové projevy strašidel. Slovesa seřaďte podle abecedy. (Můžete je rovnou seřazovat, nebo napsat a očíslovat). Poté si některé strašidlo nakreslete, můžete si nakreslit více obrázků strašidel, nechám na vaší fantazii.