úkolovník 15. 5.

17.05.2020 23:03

Dobrý večer,

ČJ - proběhne přes skype. Pokud nestihneme napsat poučku, prosím, doplnit po hodině do sešitu ČJ2: nadpis SPOJKY - 8, poučku opsat z učebnice str. 95 nahoře, spojky si mohou psát různobarevně, nebo si je barevně podtrhají.

MAT - minutovky str. 20/39, slovní úkoly v PS str. 51/1-5 číst nahlas, podtrhávat důležité údaje, odpověďet. Vrátit se k minutovkám a dokončit str.20/40

PSANÍ- ČTENÍ - do písankového sešitu sluníčkové psaní č.20, stačí 4 věty. Číst opět nahlas. Než začnou psát, nutné říci správné znění, aby to neměli doškrtané. PL sluníčko 18-21 je již rozpracovaný, pro jistotu přikládám. PL zasedací pořádek je nechte přečíst a ať na to zkusí přijít sami! Jen pokud by měli problém s tím, do kterého políčka mají napsat jméno, tak jim poraďte. Mohou si děti v obrázku vybarvovat, označovat, škrtat... jak kdo bude potřebovat. PL založit do Kulturního sešitu, nemusí lepit. Kdo nemůže tisknout, tak jen napíše zasedací pořádek.

Děkuji za další týden společného úsilí, pěkný večer
Jana Heršálková