úkolovník 16.3.-20.3.

15.03.2020 21:23

2 varianty vzdělávání na tento týden: okruhy učiva, nebo učivo na 16. 3. 2020
 

Vážení a milí rodiče, bohužel nás čeká celý týden domácího samostudia. Tomuto stavu se přizpůsobují i média, jak jistě sledujete, stránky MŠMT nabízí https://nadalku.msmt.cz/cs, rovněž ČT 1 a ČT 2 budou spouštět nové výukové programy https://ct24.ceskatelevize.cz/domaci/3062122-ceska-televize-v-pondeli-spusti-vysilani-pro-skolaky-porad-ucitelka-okamzite-reaguje?fbclid=IwAR0b4hk8VTRsalF0p663ZLpfP8slt-81Wroq-Lrsb0KyUnaQtiIvdsIL3sQ. Na tento týden vám prozatím tedy nabízím 2 varianty řešení. Vyberte si, která pro vás a vaše děti bude přijatelnější. V první variantě píšu okruhy učiva, kterým by se měly děti tento týden doma věnovat, a bude už na nich (a na vašich časových možnostech), jak si učivo rozvrhnou, jakou formu učení si vyberou, jaká cvičení si vyplní. Druhá varianta je pro ty, kterým vyhovuje každodenní zadávání konkrétních úkolů. Tento systém budu používat nadále, dokud se nedomluvíme na jiném. Pokud chcete více rozepisovat i metodické postupy, dejte vědět. Pokud máte nějaké reálné návrhy, jak zlepšit dálkovou komunikaci mezi námi (nebo mezi mnou a dětmi), napište mi. Mohu vám posílat i nějaké testy k vyplňování, pracovní listy, zápisy atd., nebo vy mi můžete poslat nascanované úlohy ke kontrole, pokud máte tuto možnost. Věřte, že vám chci situaci co nejvíce ulehčit, ani pro mě to není snadné, mnohem raději bych měla všechny děti ve třídě, ale musím také dodat, že toto nejsou pro děti žádné prázdniny, učiva je opravdu ještě hodně, a dětem se potom těžko bude všechno dohánět. Děkuji vám všem za vynaložené úsilí spojené s domácím vzděláváním dětí.
Přeji hodně sil a pevné zdraví.
Mgr. Eva Přikrylová
 
Varianta č. 1 - Okruhy učiva na týden od 16. 3.  do 20. 3. 2020
Český jazyk
Dokončení vzorů mužského rodu, opakování skloňování a koncovek podstatných jmen. Čtení vlastní knihy, porozumění textu, zápisy do čtenářského deníku.
Matematika
Jednotky objemu a času, procvičování písemného násobení, dělení, sčítání a odčítání, slovní úlohy. Rýsování čtverce a obdélníku.
Přírodověda 
Ekosystém park, vlastní zápis do sešitu.
Vlastivěda
ČR - demokratický stát (kapitola č. 3 v učebnici), vlastní zápis do sešitu.