úkolovník 18. 5. - 22. 5. vlastivěda

17.05.2020 23:44
Moji milí páťáci,
 
všechny vás zdravím. Posílám zadání do vlastivědy (a informatiky) na týden od 18. 5. do 22. 5. Ať se vám daří. Chválím opět Dana a Alexe K., kteří výborně zpracovali a poslali mi dobrovolný úkol do vlastivědy. Tento týden žádný nový kvíz není, zůstává otevřený kvíz o Rakousku pro ty, kdo ještě nevyplnilihttps://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=DQSIkWdsW0yxEjajBLZtrQAAAAAAAAAAAAO__SspUt1UNFRSS0g0VzRZOVpNSUdBNVpZSjVaMDVBSS4u Kvíz vyplňte do neděle 24. 5. 2020 do 18.00 hodiny, poté se odkaz uzamkne. 
 
 
Přeji vám úspěšný týden.
paní učitelka Přikrylová
 
Vlastivěda 18. 5. - 22. 5. 2020
Povrch Evropy
Motivační video
 
Učebnice str. 55 - 56
Zopakujte si z učiva 4. ročníku, jakými barvami je na mapě znázorněn povrch. Jak povrch dělíme podle nadmořské výšky? Prohlédněte si mapu Evropy a odpovězte si na otázky: Povrch Evropy je většinou nížinný, nebo většinou hornatý? Najděte si název největší evropské nížiny, vyjmenujte si i další evropské nížiny. Které pohoří je v Evropě nejvyšší? Ukažte si, kde leží. Najděte si nejvyšší evropskou horu. Kolik měří? Podle mapy si říkejte názvy všech evropských pohoří. Které pohoří odděluje Evropu od Asie?
 
Zápis do sešitu:
Poloha a povrch Evropy

Evropa je rozlohou.............nejmenší světadíl. Obklopuje ji ..................a .....................oceán. Má mnoho ............. a v blízkosti pevniny jsou četné ...................Povrch tvoří z velké části............................Největší je.........................Skandinávským poloostrovem prochází ........................, Apeninským poloostrovem .........................Balkánský poloostrov dostal název podle pohoří.................a Pyrenejský poloostrov  podle ...........................Středem Evropy prochází ............................. a ...................................

Nabídka slov k doplnění: Alpy, Atlantský, ostrovy, Apeniny, Východoevropská rovina, Karpaty, druhý, nížiny, Severní ledový, Balkán, poloostrovy, Skandinávské pohoří

 

Doplňovací cvičení:
 
Dobrovolný úkol: Vyhledejte a zapište. Jak se jmenuje nejvyšší hora na Zemi, v kterém pohoří leží, v kterém světadílu se nachází a jaká je její nadmořská výška? Jak se nazývá nejhlubší místo na Zemi, kde leží a jaká je jeho hloubka. Odpovědi pošlete na email infozsochoz@seznam.cz
 
Procvičování, prezentace