úkolovník 18. 5. - 22. 5.

17.05.2020 23:14
Okruhy učiva na týden 18. 5. - 22. 5. 2020
 
Český jazyk
Slovesa - opakování. Procvičování pravopisu - vyjmenovaná slova, koncovky podstatných jmen, koncovky sloves. Vlastní četba, porozumění textu.
 
Matematika
Počítání v oboru přirozených čísel. Zlomky - výpočet části celku. Geometrie - obsah obdélníku.
 
Přírodověda
Ekosystém rybník (rostliny, živočichové, užitek pro člověka, rekreace, životní prostředí).
 
Vlastivěda
Vodstvo České republiky (vodní toky, řeky, práce s mapou, vodní nádrže, povodí, úmoří).
 
Angličtina 
Přeposílám zvlášť v jiném emailu.
Odkazy na online procvičování učiva: