úkolovník 18. 5 - 22. 5.

17.05.2020 23:38

učivo na týden 18. – 22.5.

ČJ –Slovesa – čas, infinitiv. Zvratná slovesa.

UČ – 99 - 101

PS – 34,35

zápis do ČJ1

Sloh – Pořadí vět v příběhu.

PS - 31

ČT – čtení vlastní knihy

Písanka – 22, 23

 

M – Dělení se zbytkem

UČ – 95-98

PS – 32, 36/2,8

Procvičování malé násobilky (násobení a dělení)

GEO – Osová souměrnost, čtvercová síť

PS – 47/3,4

 

AJ- Clothes

UČ – 70, 71, 72

práce do sešitu AJ2

 

PRV – Rostliny

UČ – 71-74

PS str. 52,53

zápis do sešitu