úkolovník 18. 5. - 22. 5.

17.05.2020 23:42
týden 18. - 22. 5.
 
Český jazyk (Czech language)
UČ str. 125, 126
do ČJ2 - UČ str. 125/3
PS str. 28
 
Sloh - Napsat zamyšlení na téma: Můj život za času koronaviru (prosím nachystejte si na čtvrteční skype)
Je to volné zpracování.
Vytvořte si myšlenkovou mapu.
Napište osnovu (nezapomeňte na úvod - přiblížení tématu posluchačům, stať - vlastní zamyšlení, závěr - shrnutí, poučení apod.)
Zamyslete se nad tématem, zkuste sestavit článek.
Chtěla bych, abyste napsali vlastní myšlenky, shrnutí této doby, jak jste se cílili, co Vám vadilo, zda Vás to v něčem posunulo kupředu, zda Vás to naopak v něčem brzdilo, napište cokoli související s tématem. Může být i vtipně zpracované.
Dejte pozor, aby Vám myšlenky navazovaly na sebe. Je dobré si to napsat nanečisto, pak si zkontrolovat, utřídit a přepsat do podoby, která by se dala přednést ostatním...(jako to děláme ve škole). Nechte si na tento úkol dostatek času. Napište si cca 1 stranu A5, pokud chcete, můžete více.  Zkuste to napsat sami.
 
Matematika (Maths)
UČ str. 45, 48, 49, 50, 51 kdo co zvládne, do M2 napsat cvičení, která Vám nepůjdou ústně
 
Angličtina (English)
opakovat 13. lekci, učit se slovíčka ze 14. lekce
UČ str. 63, 64 MP3 č. 17 (viz příloha)
PS str. 63, 64
napsat do AJ1:
minulý čas slovesa být:
použití v kladné větě:
I was - byl/byla jsem (já)
You were - byl/byla jsi (ty)
he was - byl (on)
she was - byla (ona)
it was - bylo (to, ono)
we were - byli jsme (my)
you were - byli jste (vy)
they were - byli (oni)
 
zápor:
I wasn´t - nebyl/nebyla jsem (já)
you weren´t - nebyl/nebyla jsi (ty)
he wasn´t - nebyl (on)
she wasn´t - nebyla (ona)
it wasn´t - nebylo (to, ono)
we weren´t - nebyli jsme (my)
you weren´t - nebyli jste (vy)
they weren´t - nebyli (oni)
 
Přírodověda (Science)
Zápis do sešitu přírodověda: Hormonální soustava (UČ str. 56) - napsat modrý rámeček na str. 56
zkusit odpovědět ústně nebo písemně na otázky na str. 56/1, 2, 3 dole
Zápis do sešitu přírodověda: Rozmnožovací soustava (UČ str. 57, 58) - napsat modrý rámeček na str. 58
zkusit odpovědět ústně nebo písemně na otázky  na str. 58/1, 2, 3, 4
 
odkazy, stránky k opakování: