úkolovník 18. 5.

17.05.2020 23:16
Pondělí 18. 5. 2020
 
Český jazyk
Uč 95/2 ústně. Do sešitu napište uč. 97/6. 
 
Matematika
Z přílohy ucebnice17 do sešitu napište cv. 12 a cv. 14. Kdo jste byli přítomni minulý čtvrtek na skypu, část cvičení 12 máte už napsanou, tak dopište pouze zbývající příklady. Připomínám postup: Máte-li vypočítat část z daného čísla, tak toto dané číslo vydělíte číslem ve jmenovateli. Jedna polovina z 50 se rovná 50:2=25, jedna třetina z 90 se rovná 90:3=30 atd. Cvičení 14 si zkontrolujte na kalkulačce.
Matematický oříšek na tento týden: Babička upekla pekáč buchet. Bylo jich 36. Martin jich snědl jednu šestinu. Potom přišel Michal a snědl jednu pětinu zbylých buchet. Nakonec přišla Eliška a snědla jednu čtvrtinu zbytku. Kolik buchet každý snědl a kolik buchet zůstalo na pekáči? Řešení napište na skype, nebo do emailu.
Řešení matematického oříšku z minulého týdne: Vypočítej rozdíl nadmořských výšek Sněžky a nejnižšího bodu České republiky (Hřensko). Sněžka měří 1603 (starší mapy uvádí 1602) m n. m., obec Hřensko má 115 m n. m., zkratka znamená metrů nad mořem. Rozdíl tedy činí 1602 - 115 = 1487 m, nebo 1603 - 115 = 1488 m. Chválím všechny, kteří mi zaslali správné řešení. :)
 
Přírodověda
Rybník - rostliny, živočichové. Uč. str. 64 - 65, nebo internetová učebnice. Online cvičení najdete zde: https://brumlik.estranky.cz/clanky/prirodoveda/4.rocnik/ekosystem-rybnik.html, příběh labutě: https://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/1110813686-vodni-ptaci/203562230200031-vdovec