úkolovník 19. 5.

17.05.2020 23:17
Úterý 19. 5. 2020
 
Český jazyk
Videohovor skype - opakování sloves a skloňování podstatných jmen. Nachystejte si učebnici, sešit do češtiny (např. ČJ 1, nebo jiný, kam píšete zadaná cvičení) a pero.
Kdo nemůže být na skypu: uč. 97/8 + a). Procvičování skloňování podstatných jmen, vyjmenovaných slov a časování sloves např. na školákově, nebo online cvičení dle vlastního výběru.
 
Matematika
PS str. 18
 
Vlastivěda
Znáte nějakou písničku, kde se zpívá o vodě? Co třeba tyhle: https://www.youtube.com/watch?v=T0eqMIOBR-0https://www.youtube.com/watch?v=PX1QsCjyg44https://www.youtube.com/watch?v=Y8G6yobRbJQ. Určitě byste si vzpomněli i na další. Než začnete pracovat, poslechněte si tu, která se vám líbí. Můžete si ji i zazpívat, pokud ji znáte.
Vodstvo České republiky - uč. str. 28, přečtěte si tuto stránku, ústně si odpovězte na dvě otázky pod textem. Vytvořte si zápis do sešitu, nadpis Vodstvo ČR, přepište z učebnice rozdělení zelený rámeček Voda v krajině, pod to překreslete obrázek tok řeky od pramene.