úkolovník 20. 4. - 24. 4.

20.04.2020 02:05

Rozpis učiva na pondělí 20. 4.

Slabikář:  str. 72 a 73. Je zde vyvozeno písmeno CH. Při spojování slabik do slov, nebo slov do vět, vždy používáme čísla (děti vědí, jak je píšeme, protože to tak dělaly ve Slabikáři vždy).
Písanka č. 3: str. 35 a 36 (je možné pustit dětem v elektronické verzi Slabikáře na str. 68 jak se písmeno Ř, ř píše).
Doporučuji před psaním uvolnit ruku v sešitě Kresebné uvolňovací cviky na pár stránkách.
Matematika: V zelené učebnici nakladatelství Nová škola Brno str. 54 a 55 psát perem přímo do učebnice. Děti by si měly už být schopny s porozuměním přečíst slovní úlohy a samostatně je vyřešit.
Prvouka: str. 68 a 69. Popovídejte si, prosím, nad stránkami s dětmi, protože zdravé zuby jsou pro nás velice důležité. Čím více o nich děti budou vědět, tím lépe a častěji si pak budou čistit své vlastní zuby. Všechny úkoly jsou dole na stránce pěkně rozepsány. Já dětem pak ukážu během skypu další zajímavosti na internetu.


Rozpis učiva na úterý 21. 4.

Slabikář:  podle potřeby opakování str. 72 a 73, ale pak procvičovat plynulejší čtení v Pracovním sešitu.
Pracovní sešit: str. 42 a 43.  Děti by se již měly soustředit na plynulejší čtení slov, na intonaci hlasu a porozumění textu. To je základ úspěšného učení v dalších ročnících. Vždy se ptejte, o čem děti četly.
Psaní: V sešitu Opisování povoleno přečíst dole na stránce všechny tři věty. Děti si pak jednu větu vyberou, červeně zakroužkují 1. písmeno a znaménko za větou a spočítají počet slov ve větě. Pak tuto větu opíší. Nakonec přečtou co napsaly a opraví chyby.
Matematika: V zelené učebnici nakladatelství Nová škola Brno str. 56 psát perem přímo do slovních příkladů, které si musí už děti číst samy. Vždy také zapisují do učebnice příklad, kterým slovní úlohu vypočítaly. V dalších cvičeních dopisují výsledky. Můžou trénovat počítání na Školákově, nebo na stránkách Škola s nadhledem, kde je mnoho zajímavých úkolů.
Minutovky:  3. díl str. 26. Vypracovat písemně.


Rozpis učiva na středu 22. 4.

Slabikář:  str. 74 a 75. Protože je třeba trénovat i paměť, chtěla bych, aby si děti po přečtení básniček na str. 75 jednu vybraly a tu se naučily zpaměti recitovat. Příští týden mi ji pak zarecitují.
Psaní: vybranou básničku si děti přepíšou do sluníčkového sešitu. Je třeba, aby napsaly nadpis na 1. řádek, a pak psaly jednotlivé verše na řádky přesně tak, jak jsou napsané v učebnici. Jinak by se báseň přestala rýmovat. Upozorněte na to děti, prosím, ještě než začnou psát do sešitu, protože v tom dělají často chyby. Píší totiž na řádek i další věty, protože mají pocit, že se jim tam vejdou, nebo tak roztahují písmena, že se jim tam naopak verš nevejde.
Matematika: V zelené učebnici nakladatelství Nová škola Brno str. 57 a 58, budou děti opakovat geometrická tělesa a počítat.
Prvouka: str. 70. Na této straně je v interaktivní učebnici také cvičení na opakování. Můžete ho také najít na stránkách Škola s nadhledem – online cvičení – prvouka  - zásady zdravé výživy. Na těchto stránkách si můžou děti trénovat v prvouce velice zajímavě jakékoliv učivo.


Rozpis učiva na čtvrtek 23. 4.

Slabikář:  str. 76. Na této stránce se trénuje čtení slabik typu tr, vr, dr, vl, tl, … doporučuji obloučkovat, aby si děti zapamatovaly, že jsou to samostatné slabiky a dobře zvládly jejich vyslovování.
Pracovní sešit: str. 44. Tady budou děti dále procvičovat čtení slov s těmito slabikami. Nečtěte celé naráz, ale postupujte po sloupcích nebo řádcích. Ověřujte si, že děti chápou, co čtou – ať tvoří se slovem větu, nebo ať ho vysvětlí. Ke čtení tabulky se vracejte mnoho dnů, aby si čtení těchto slabik naprosto zautomatizovaly.
Psaní: V sešitu Opisování povoleno na 2. stránce všechny tři cvičení. Děti si vždy přečtou všechny tři věty, pak si jednu větu vyberou, červeně zakroužkují 1. písmeno a znaménko za větou, spočítají počet slov ve větě, a pak tuto větu opíší. Tak budou pokračovat u druhého i třetího cvičení až na konec stránky. Celkem tak napíší na této stránce 3 věty. Tuto stránku mi pak, prosím, vyfoťte a pošlete mailem. Já ji dětem oznámkuji a uložím.
Matematika: V zelené učebnici nakladatelství Nová škola Brno str. 59, psát perem přímo do učebnice
Minutovky:  3. díl str. 27. Vypracovat písemně.

 
Rozpis učiva na pátek 24. 4.

Slabikář:  str. 77.
Pracovní sešit: str. 45. Pohádka o Obrovi se bude dětem určitě líbit.
Písanka č. 3: str. 37.
Matematika: Jako opakování děti vypracují v učebnici Matematika se Čtyřlístkem stranu 57. Nechte, prosím, děti, aby si na začátku práce nachystaly vše, co budou k práci potřebovat, vysvětlete jim, že u slovní úlohy budou muset zakreslit pomocí modrých a červených koleček počty dětí, napsat výpočet a co nejkratší odpověď (psacím nebo tiskacím písmem). Pak nechte děti pracovat nerušně a samostatně až do konce, jako kdyby psaly prověrku ve škole. Práce by jim měla trvat asi tak 15 až 20 minut. Byla bych moc ráda, kdybyste mi dolů na stránku vlevo napsali, jak dlouho děti počítaly.  Hotovou práci mi, prosím, také ofoťte a pošlete zároveň s napsanými větami.