úkolovník 20. 5.

17.05.2020 23:19
Středa 20. 5. 2020
 
Český jazyk
Dokončit PS str. 29.
 
Matematika 
Tento týden přesunuji geometrii ze středy na čtvrtek, protože si budeme na skypu vysvětlovat nové učivo.
Do sešitu počítejte příklady i se zkouškou: 763 241 : 8 =, 347 098 : 3 =, 806 739 : 3 =, 468 382 : 6 =, 529 638 : 7 =, 687 205 : 8 =. Jedná se o písemné dělení tzv. "pyramida s ocáskem", zkoušku provedete písemným násobením.
 
Přírodověda

Pokud jste minulý týden neměli příležitost k vycházce, tento úkol platí i nadále. Dlouhodobý úkol: Vydejte se na procházku a pozorujte přírodu. Říkejte si správné názvy rostlin a živočichů, které uvidíte. Svoji vycházku si poté zapište do pracovního sešitu str. 43.