úkolovník 21. 5.

17.05.2020 23:20
Čtvrtek 21. 5. 2020
 
Český jazyk
Diktát uč. 97/11.
 
Matematika - Geometrie
Videohovor skype (nachystejte si sešit do geometrie, pero, tužku, trojúhelník s ryskou). Vysvětlíme si, jak spočítat obsah obdélníku.
Kdo nemůže být na skypu, posílám nascanované stránky z učebnice - vysvětlení učiva (přílohy ucebnice22 a ucebnice 23). Na následujícím odkazu najdete také vysvětlení učiva: https://www.youtube.com/watch?v=g3gezlrgIiw. Do sešitu geometrie narýsujte obdélníky a vypočítejte jejich obsah: a) obdélník OPRS a = 6 cm, b = 2 cm, b) obdélník TUVZ a = 4 cm, b = 3 cm, c) obdélník EFGH a = 5 cm, b = 4 cm. Postup rýsování obdélníku si můžete zopakovat v uč. str. 43. Obsah obdélníku značíme velkým písmenem S, vypočítáme ho tak, že vynásobíte délky jeho dvou sousedních stran: S = a . b, jednotkami obsahu jsou v tomto případě centimetry čtvereční, zapisujeme cm2
 
Vlastivěda
Řeky - práce s mapou. Uč. str. 29, otevřete si zároveň mapu, čtěte si postupně jednotlivé odstavce, a řeky, o kterých se v textu píše, si vyhledávejte a ukazujte na mapě.