úkolovník 25. 5. - 29. 5. vlastivěda

24.05.2020 21:07
Moji milí páťáci,
všechny vás zdravím. Posílám zadání do vlastivědy na týden od 25. 5. do 29. 5. Ať se vám daří. Na dálku posílám velké pochvaly a poděkování Elince, Pavlíkovi, Pavlínce, Kájovi a Jáchymovi za splněné dobrovolné úkoly z minulého týdne. Všechno vaše úsilí, snaha a práce, kterou jste během svého samostudia odvedli, se vám vrátí. :)
Jelikož se většina z vás vrací od příštího týdne do školy, úkoly, které posílám, splníte pod vedením vaší třídní paní učitelky ve vyučování. Kdybyste mi chtěli někdy napsat na email, jak se vám daří, budu ráda. Žáci, kteří zůstávají na dálkové výuce, zadané úkoly splní v rámci domácího vzdělávání a budou mi posílat kontrolní úkoly na email infozsochoz@seznam.cz.
 
Přeji vám úspěšný týden.
paní učitelka Přikrylová
 
Vlastivěda 25. 5. - 29. 5. 2020
Vodstvo Evropy
Motivační video
 
Učebnice str. 57 - 58
Přečtěte si text a ústně splňte úkoly v modrých rámečcích.
 
Zápis do sešitu:
Vodstvo Evropy

Do sešitu si zapište: názvy oceánů oblévajících Evropu, názvy 2 vnitřních moří, názvy 2 okrajových moří, názvy 4 nejdelších řek v Evropě. Nakreslete si obrázek.

 

Kontrolní úkol:

Na email infozsochoz@seznam.cz mi napište odpovědi na otázky. 1. Jak se nazývá nejdelší řeka Evropy? 2. Kam se vlévá? 3. Ke kterým úmořím patří území České republiky?
 
Doplňovací cvičení:
 
Procvičování, prezentace