úkolovník 27. 3.

24.03.2020 21:33
Pátek 27. 3. 2020
Český jazyk
PS 22/1, 2, 3.
Matematika
Do sešitu uč. 47/8 + kontrola na kalkulačce. Pro žáky s hlubším zájmem o matematiku jako další procvičování doporučuji nestandardní aplikační úlohy PS str. 37.
Český jazyk - Sloh
Úkol nechávám na zvážení. Vzhledem k omezeným možnostem stýkání se s kamarády můžete vašemu kamarádovi, spolužákovi, kamarádce, spolužačce napsat dopis a dle svých možností mu/jí ho i doručit. Samozřejmě za dodržení všech stanovených karanténních opatření. Návod, co by měl takový dopis obsahovat, najdete v učebnici čj na str. 110.
Angličtina
opakovat sloveso mít (to have got) - slovníček AJ 1
animals (zvířata):

https://www.youtube.com/watch?v=pWepfJ-8XU0