úkolovník 27. 4. - 30. 4.

27.04.2020 23:54

Rozpis učiva na pondělí 27. 4.

Slabikář:  str. 78. Je zde vyvozeno písmeno F. Při spojování slabik do slov, nebo slov do vět, vždy používáme čísla (děti vědí, jak je píšeme, protože to tak dělaly ve Slabikáři vždy). Je dobré při prvním čtení dělat obloučky pod slabikami a číst pak vázaně po slabikách. Pokud je někdo už opravdu dobrým čtenářem, tak už neobloučkuje a naopak se více soustředí na plynulé čtení bez slabikování (pozor, aby si ale slova nepředčítal potichu). Vždy se ptejte na to, co děti četly.

Pracovní sešit: str. 46

Písanka č. 3: str. 38 (je možné pustit dětem v elektronické verzi Slabikáře na str. 36 jak se písmeno K, k píše a také si vyzkoušet psaní písmen v náčrtníku, kam jim můžete velké psací K předepsat a děti ho pak budou obtahovat).
Doporučuji před psaním uvolnit ruku v sešitě Kresebné uvolňovací cviky na několika stránkách. Klidně můžou obtahovat i cvičení, která už dělaly.

Psaní: V sešitu Opisování povoleno přečíst na 3. stránce nahoře všechny tři věty. Děti si pak jednu větu vyberou, červeně zakroužkují 1. písmeno a znaménko za větou a spočítají počet slov ve větě. Pak tuto větu opíší. Nakonec přečtou, co napsaly a opraví chyby.

Matematika: V učebnici Matematika se Čtyřlístkem doplní stranu 47, pokud ji ještě nemají celou, a vypracují stranu 48. Při počítání přes desítku mohou děti využívat modré a červené válečky v destičce. Vždy si nachystají válečky jedné barvy podle prvního čísla, a pak přidávají válečky druhé barvy podle druhého čísla nejdříve do deseti a pak pokračují v druhé desítce, přesně tak, jak jsem jim to minulý týden vysvětlovala. Já budu matematiku tento týden s dětmi stále trénovat.
Např.:  9 + 4 = (9+1) + 3 = 10 + 3
                1+3
Na další dny vypracuji rozpis v pondělí a v příloze pošlu několik pracovních listů na vytisknutí, protože v matematice musím s dětmi trénovat slovní úlohy a také počítání s přechodem přes desítku.


Rozpis učiva na úterý 28. 4.

Slabikář: str. 79.

Můj Slabikář: str. 33

Písanka č. 3: str. 39 a 40.

Matematika: V učebnici Matematika se Čtyřlístkem vypracují stranu 49 a přečtou a vypočítají slovní úlohy na straně 60/ 1, 2, 3, 4. Můžou trénovat počítání na Školákově – Puzzle Pohádky 1, 2, 3, nebo na stránkách Škola s nadhledem, kde je mnoho zajímavých úkolů.


Rozpis učiva na středu 29. 4.

Slabikář:  str. 80 a 81.

Můj Slabikář: str. 33

Písanka č. 4: str. 1.

Matematika: V učebnici Matematika se Čtyřlístkem vypracují stranu 55 a 56 – je to opakování všeho, co děti probraly. Trénovat počítání na Školákově – Puzzle Pohádky 1, 2, 3, nebo na stránkách Škola s nadhledem, kde je mnoho zajímavých úkolů. Moc by také pomohlo, kdyby děti počítaly jen zpaměti příklady, které jim budete ústně zadávat třeba na výletě. Je třeba, aby si všechny spoje + a - do 20 naprosto zautomatizovaly.
Prvouka: přečíst článek o jaru v učebnici Můj Slabikář str. 33 a vypracovat pracovní listy  PL 1 a PL 2, které posílám jako přílohu.Rozpis učiva na čtvrtek 30. 4.

Můj Slabikář: str. 38, 39, 40. Všechna cvičení jsou pěkně vysvětlena a děti budou moc bavit. Mohou vpisovat tužkou velkým, nebo malým tiskacím písmem.

Písanka č. 4: str. 2 a 3.

Matematika: Jako opakování děti vypracují v učebnici Matematika se Čtyřlístkem stranu 58. Postup bude úplně stejný jako minule. Nechte, prosím, děti, aby si na začátku práce nachystaly vše, co budou k práci potřebovat, vysvětlete jim, že u slovní úlohu budou muset zakreslit příklad pomocí modrých a červených koleček, napsat výpočet a co nejkratší odpověď (psacím nebo tiskacím písmem). Do příkladu číslo 4, prosím, nadiktujte dětem příklady 1. a 2. sloupečku z cvičení 54/4. Děti budou zapisovat pouze výsledky a budou mezi číslicemi dělat čárky. Pak nechte děti pracovat nerušně a samostatně až do konce, jako kdyby psaly prověrku ve škole. Práce by jim opět měla trvat asi tak 15 až 20 minut. Byla bych moc ráda, kdybyste mi dolů na stránku vlevo napsali, jak dlouho děti počítaly.  Hotovou práci mi, prosím, zase ofoťte a pošlete.