úkolovník 4. 5. - 7. 5.

04.05.2020 20:52

Rozpis učiva na pondělí 4. 5.

 

Slabikář:  str. 82. Je zde vyvozeno písmeno G. Pokud je někdo opravdu dobrým čtenářem, tak už nemusí obloučkovat tužkou. Je však nutné, aby používal záložku, nebo si stále ukazoval prstem, kde právě čte. Dobří čtenáři by ke konci roku měli číst slova plynule, bez sekaného slabikování se správnou intonací ve větách. Pozor, aby si ale slova nepředčítali potichu. Není však žádná chyba, pokud ještě děti čtou slova vázaně po slabikách. Důležité je porozumění textu a správnost.

Písanka č. 4: str. 4. Dohlédněte, prosím, aby si děti červeně vyznačily velká písmena, znaména a počet slov ve větách a po napsání důkladně kontrolovaly.

Dobrovolný úkol -

Můj Slabikář 1. díl: str. 30 a 31. Všechna cvičení jsou pěkně vysvětlena a děti budou moc bavit. Mohou vpisovat tužkou velkým, nebo malým tiskacím písmem, věty přepisovat psacím písmem.

 

Matematika: Protože jsme se s dětmi dostaly k učivu počítání přes desítku, které není pořádně rozpracováno v učebnici, posílám pracovní listy, na kterých dětem po skypu učivo vysvětluji. Ty si můžete vytisknout, aby do nich mohly děti psát, nebo si aspoň na počítači opakovat to, co jim vysvětluji. Jsou očíslovány podle probíraného učiva a je na nich pěkně zobrazeno, že se u příkladů dají zaměňovat sčítanci ( 9+3 = 3+9). Měly by si udělat PL 9a, PL 9b a mohou dále trénovat na stránkách https://www.onlinecviceni.cz/exc/list_to pic_mat1.php (děti zadají matematiku, 1. třídu, 11. kapitolu - přičítání k 9). Jinak doporučuji stále procvičovat pamětní počítání do 10 a do 20 jakkoliv – počítač, ústně, písemně.

 

Prvouka: Zopakujte si, prosím, s dětmi strany 20 a 21. Protože mi všechny děti nadšeně vyprávěly, jak se podílí na pěstování zeleniny na zahrádkách, pak to pro ně bude určitě velice jednoduché a zábavné. Na str. 21 v učebnici je i odkaz na procvičování na internetu.

 

Rozpis učiva na úterý 5. 5.

 

Slabikář: str. 83.

Pracovní sešit: str. 47

Písanka č. 4: str. 5 a 6.

 

Matematika: Na tento den jsou naplánovány PL8a, PL8b, doporučuji procvičování na stránkách  https://www.onlinecviceni.cz/exc/list_topic_mat1.php  (děti zadají matematiku, 1. třídu, 11. kapitolu - přičítání k 8). Děti mohou také trénovat geometrické útvary a tělesa.

 

Rozpis učiva na středu 6. 5.

 

Pracovní sešit: str. 48

Písanka č. 4: str. 7 a 8

Dobrovolný úkol -

Můj Slabikář 1. díl: str. 41. Děti si mohou vyluštit tajenku.

 

Matematika Na tento den jsou naplánovány PL7a, PL7b, doporučuji procvičování na stránkách https://www.onlinecviceni.cz/exc/list_topic_mat1.php (děti zadají matematiku, 1. třídu, 11. kapitolu - přičítání k 7). Děti mohou také trénovat na stránkách https://www.matika.in/cs/#1 slovní úlohy a možná se jim zalíbí i jiná cvičení a hry, kterých tu je opravdu hodně.

 

Prvouka: Prvouka: Zopakujte si, prosím, s dětmi strany 18 a 19. Přímo k učivu v učebnici je na odkazu https://www.skolasnadhledem.cz/game/1044 procvičování. Na internetovém odkazu https://rysava.websnadno.cz/prvouka_1.roc/jaro_rostliny1.htm si děti mohou také opakovat

pojmy a luštit křížovku.

 

Rozpis učiva na čtvrtek 7. 5.

 

Pracovní sešit: str. 49.

Písanka č. 4: str. 9 a 10.

Dobrovolný úkol -

Můj Slabikář 1. díl: str. 44 až 46. Děti si mohou vybrat, jaká cvičení splní, ale zajímavá jsou všechna.

 

Matematika: Na tento den jsou naplánovány PL6, PL5, PL4.

Můžete trénovat:

- www.onlinecviceni.cz (děti zadají matematiku, 1. třídu, 11. kapitolu - přičítání k 6, 5 a 4).

- Školákov – 2. ročník počítání s přechodem přes desítku

- https://pripravy.estranky.cz/clanky/prvni-trida/spojovacky.html

Dobrovolný úkol: PLprocvičování + přes 20.