úkolovník 6. 4. - 8. 4.

06.04.2020 00:54

Rozpis učiva na pondělí 6. 4.


Pracovní sešit ke Slabikáři: str. 37 a 38. Děti si budou trénovat čtení těžších slov v tabulkách. Mohou vyluštit křížovku a číst dva moc pěkné příběhy. Všechny úkoly jsou rozepsány dole na stránce.

Matematika: Kdo může trénovat na stránkách skolakov.eu, zadá matematika 1. třída, počítání do 20 a může zkoušet cokoliv. Už jsem s dětmi některá cvičení dělala. Moc je baví.
Minutovky: 3. díl str. 21. Vypracovat písemně

Prvouka: str. 72. (Opět přeskakuji, protože tuto látku vysvětlím později dětem sama). Úkoly jsou napsány dole na stránce a je tam i adresa na procvičování na internetu.

 

Rozpis učiva na úterý 7. 4.


Slabikář:  str. 64 a 65. Na této stránce je nové písmenko Ž. Postupuje se stejně jako u předcházejících písmenek. V elektronické verzi této učebnice, kterou si můžete nainstalovat zadarmo na celou dobu karantény, je mnoho pěkných cvičení. V příloze posílám ještě jednou dopis s informacemi k instalacím.

Psaní: str. 30. Ukázka psaní písmene Ž a ž je na interaktivním odkazu v elektronické učebnici na str. 64 ve Slabikáři.

Matematika: trénovat kdekoliv a jakkoliv počítání do 10 i do 20, nechte děti taky občas napsat a vypočítat nějaký sloupeček do sešitu i když to asi nebude právě nejatraktivnější.
Minutovky:  3. díl str. 22. Vypracovat písemně.

Rozpis učiva na středu:


Pracovní sešit: str. 39 a 40

Písanka č. 3: str. 31.

Matematika: trénovat kdekoliv a jakkoliv počítání do 10 i do 20.
Minutovky:  3. díl str. 23. Vypracovat písemně.

Prvouka: str. 73. Tato strana děti určitě nadchne a pokusy by mohly děti dělat klidně o víkendu.
Myslím, že by se u nich mohla pobavit celá rodina. Může to být taková alternativa k nyní zakázaným kulturním akcím v době karantény. Samolepky mají děti vzadu v učebnici. Všem rodičům děkuji za spolupráci a musím vás moc pochválit za to, jak jsou děti dobře naučeny i když zůstávají doma.
Na dobu Velikonoc až do úterý neplánuji nic kromě odpočinku, hraní, tvoření, pomáhání rodičům, sportování a chození ven. Pokud by však někdo z dětí za každou cenu chtěl, pak doporučuji moc krásný 2. díl učebnice Můj Slabikář ( má zelenou barvu a přibalila jsem ho dětem v neděli do kabely). Dostala jsem ho pro děti zdarma, protože jsem se přihlásila dobrovolně na testování nakladatelství Alter. V tomto Slabikáři jsou moc krásné příběhy k písmenkům, která jsme již probraly, a myslím, že i krásné ilustrace. Záleží ale jen na dětech a jejich zájmu.