úkolovník 7. 5.

06.05.2020 23:39

Dobrý večer,
pro zítřejší skype si děti připraví  2 výrazné měkké pastelky nebo fixy, papír A4 - prosím, z jedné kratší strany jim rovnou ustříhněte proužek cca 3 cm (nevyhazujte, budeme jej také potřebovat), nůžky, lepidlo.

MAT - dělení po 5: v příloze dělení slovní úkol - nemusíte tisknout. Promítněte na celou obrazovku, děti si mohou naskládat opět knoflíky, fazolky, bonbony... v úkolu je 30 bonbonů rozdělit pěti kamarádům - vyzkouší si, vyvodí příklad 30:5=6. Můžete zkoušet zadávat další dělení - roděl 20 b. pěti dětem, 10, 5, 45... Příklady doplní do tabulky násobení se sluníčkem - příkládám v příloze. Násobení a dělení mohou děti trénovat na kartičkách (vyrobí si jako u čísla 2), na cvičení online, na školákově, v příloze také možnost pro vytištění násobení a dělení - vytiskne si jen ten, kdo bude potřebovat, nejvyšší úrověň je opět počítání z paměti.

PSANÍ - do písankového sešitu nadpis SLOVESA, sluníčkové psaní č. 19 - nestříhat, nelepit, jen přepsat věty. Doplňovaná slova podtrhat vlnovkou.
 

Po skype si děti budou ještě zapisovat do sešitu ČJ 2 PŘEDLOŽKY z učebnice str. 94 - tabulka s vykřičníkem: první 2 řádky vynechat.

Přeji všem pohodový prodloužený víkend :)
Jana Heršálková