úkolovník 8. 6. - 12. 6. vlastivěda

07.06.2020 20:59
Vlastivěda 8. 6. - 12. 6. 2020
Rostliny a živočichové Evropy
Motivační video
https://www.youtube.com/watch?v=1UTMyCAStUE  - nejnebezpečnější zvířata na světě
https://www.youtube.com/watch?v=2hzj2mUVz-s  - ohrožená zvířata savci
https://www.youtube.com/watch?v=8O6_Zv2XZ0k  - poznejte zvíře podle sluchu
 
Učebnice str. 61 - 62
Přečtěte si text.
 
Zápis do sešitu:
Ke každé z oblastí napište rostliny a živočichy, kteří zde žijí. Oblasti: polární pustiny a tundry, lesy, stepi, subtropická krajina. Nadpis: Rostliny a živočichové Evropy
 

Kontrolní úkol:

Na email infozsochoz@seznam.cz mi napište řešení křížovky. V závorce je napsané, na kolik písmen je hledané slovo a poté máte napsané, kolikáté písmeno z hledaného slova musíte zapsat do tajenky.
1. druh velryby (na 7 písmen) - 5. písmeno
2. druh ovce žijící volně v přírodě (na 6 písmen) - 2. písmeno
3. sudokopytník v lesích mírného pásu (na 5 písmen) - 3. písmeno
4. největší šelma (na 6 písmen) - 3. písmeno
5. kočkovitá šelma (na 3 písmena) - 1. písmeno
6. divoká horská koza (na 6 písmen) - 2. písmeno
Rostlinné společenstvo typické pro polární pás se nazývá (řešení v tajence). Slovo pochází z laponštiny a znamená bezlesou krajinu.
 
Procvičování, prezentace: