úkolovník 8. 6. - 12. 6.

08.06.2020 22:15
Okruhy učiva na týden 8. 6. - 12. 6. 2020
 
Český jazyk
Stavba věty. Podmět a přísudek. Shoda přísudku s podmětem. Vlastní četba. Porozumění textu.
 
Matematika
Počítání v oboru přirozených čísel, praktické užití jednotek obsahu.
 
Přírodověda
Ochrana přírody v ČR.
 
Vlastivěda
Půda a zemědělství, zemědělství v České republice.
 
Odkazy na online procvičování učiva: