úkolovník 8. 6.

08.06.2020 22:16
Pondělí 8. 6. 2020
 
Český jazyk
Do sešitu si napište následující věty a určete u nich základní skladební dvojici. Přísudek podtrhněte vlnovkou a podmět rovnou čarou. Dáša se stane lékařkou. Babička je hodná. Táta plave. Známý právě dorazil. Já jsem to nevěděl. Dva se přidali do hry. Nepřišel nikdy včas. Dnes půjdu na hřiště. Pokud si nebudete v některé větě jisti, přečtěte si znovu žluté rámečky v uč. na str. 102.
 
Matematika
Do sešitu vyřešte následující dvě slovní úlohy, napište výpočty a odpovědi: 1. Pavel dostal za vratné lahve 60 Kč. Tři čtvrtiny této částky si uložil, zbytek utratil. Kolik korun si uložil a kolik korun utratil? 2. Jitka čte knihu, která má 250 stran. Tři pětiny této knihy již přečetla. Kolik stran Jitka přečetla? Kolik stran jí zbývá přečíst?
Matematický oříšek na tento týden: PS z matematiky 37/2. Řešení napište na skype, nebo do emailu.
Řešení matematického oříšku z minulého týdne: o = 22 cm, S = 12 cm čtverečních. Chválím všechny úspěšné řešitele.
 
Přírodověda
Uč. str. 70.