úkolovník 9. 6.

08.06.2020 22:18
Úterý 9. 6. 2020
 
Český jazyk
Videohovor skype - shoda přísudku s podmětem. Nachystejte si učebnici, pracovní sešit, sešit do češtiny a pero.
Kdo nemůže být na skypu: uč. 103/1 a) b) c) ústně a přečíst žlutou tabulku. Tady najdete online vyvození učiva. https://www.ceskatelevize.cz/porady/13394657013-ucitelka/220553114000001-cesky-jazyk - musíte si najít 5. třídu. Nebo můžete vybírat výuková videa zde: https://www.youtube.com/results?search_query=shoda+podm%C4%9Btu+s+p%C5%99%C3%ADsudkem
 
Matematika
PS str. 25 + kontrola str. 21 (posílám v příloze ps21).
 
Vlastivěda
Uč. str. 34.