úkolovník 23. 3.

22.03.2020 22:09
Vážení a milí rodiče,
předem této zprávy bych Vám chtěla velmi poděkovat za to, že dětem předáváte mé instrukce, popř. že jim pomáháte s učením. Tato situace, pro nás pro všechny není vůbec jednoduchá. Velmi si Vaší spolupráce vážím a děkuji Vám za to. Věřím, že toto období společně dobře překleneme.
Jenom připomínám, že Vaše děti jsou už páťáci, a že to jsou úkoly pro ně a ne pro Vás :)
 
Opět píši nejprve učivo na pondělí, níže bude učivo od paní učitelky Přikrylové, které se týká vlastivědy, nakonec následuje přehled učiva na celý týden pro ty děti, které raději vypracovávají každý den jeden předmět (popř. dva).
Jen připomínám, že je důležité, aby děti každý den dělaly něco do školy, ale ne od rána do večera. Píši vždy i různé možnosti internetových stránek, aby si každý mohl procvičit podle svých potřeb. Většina stránek je i s vyhodnocením, což může být pro děti též přínosné.
 
Zdravím i své žáky, budu ráda, když se mi ozvou na e-mail, jak se mají, co se jim daří, nedaří...
Děkuji za zprávy a postřehy.
Přeji Vám i Vašim rodinám vše dobré, hlavně pevné zdraví
A. Strašková
 
pondělí 23. 3.
Český jazyk
UČ str. 93 přečíst - důležité - žluté tabulky, (94 - dobrovolná)
PS str. 11 - co kdo zvládne
 
Matematika
PS str. 28 - co kdo zvládne
procvičování, vybrat si z témat např. zlomky - sčítání, porovnávání, výpočet z celku:
 
Angličtina
opakovat 10. lekci
možnost využívat stránky, videa, která jsem psala v minulých týdnech
(opakování je matka moudrosti)
opakovat např. téma weather:
slovíčka - body, city (opakování s poslechem):
 
Přírodověda
UČ str. 50 vylučovací soustava
PS str. 29 (kontrola podle učebnice)
 
Vlastivěda na týden 23. 3.  - 27. 3. 2020 (od paní učitelky Přikrylové)
Dokončit kapitolu o Praze, napsat do sešitu odpovědi na následující otázky (nemusíte psát otázku, stačí odpověď):
1. Které důležité instituce a orgány sídlí v Praze?
2. Která řeka protéká Prahou?
3. Za kterého panovníka prožila Praha ve 14. st. největší rozkvět?
4. Kolik obyvatel má asi Praha?
5. Podle popisů poznej pražské památky: a) V 10. st. stavbu zbudovali Přemyslovci, sídlí zde prezident republiky. b) Nejznámější pražský chrám, kde jsou uloženy korunovační klenoty. c) Renesanční stavba, kulturní památka, těsně před otevřením vyhořela.
6. Znáš ještě další pražské památky? Napiš aspoň 2 z nich.
Odkaz na online procvičování - https://www.rysava.websnadno.cz/Vlastiveda-zemepis-5roc.html (první čtyři vodorovné odkazy o Praze).
Dále posílám pracovní listy o Praze (viz přílohy - luštění, úkoly), kdo má možnost si je vytisknout, může si je vyplňovat.
 
Učivo na celý týden 23. - 27. 3.
Český jazyk
UČ str. 93, (94), 95, 96, 97, 100
PS str. 11, 12, 13, 14, 15
 
Matematika
PS str. 28, 36, 40
vybrat 5. ročník - např. zlomky, převody jednotek, test:
 
Angličtina
opakovat 10. lekci
 
Přírodověda
UČ str. 50
PS str. 29 (kontrola podle učebnice)
Byl jednou jeden život - Ledviny: