ÚSPĚCHY NAŠICH SPOLUŽÁKŮ

09.04.2014 14:20

V březnu proběhlo okresní kolo recitační soutěže v Ivančicích. V letošním roce děti navázaly na úspěchy z předcházejících let. Ve školním roce 2011/12 se ve 2. kategorii umístila na 1. místě Natálie Petlachová, v loňském školním roce získala čestné uznání poroty opět Natálie Petlachová a na 3. místě byl David Kettmann. A letos? V nulté kategorii se na 1. místě umístila Pavlína Marečková. Gratulujeme.

Na naší škole proběhlo školní kolo matematické olympiády – kategorie Z5 – 5.r. Této soutěže se zúčastnil pouze Jakub Devát s dosažením maximálního počtu bodů, a tím postoupil do okresního kola. Tohoto kola se zúčastnilo 79 žáků a pouze 14 dětí úspěšně vyřešilo zadané úlohy. Jakub Devát se umístil na 7. místě. Také řešil úlohy školního kola matematické soutěže Pythagoriáda pro 5. ročník, kde zvítězil. Blahopřejeme!

Letos jsme se poprvé zapojili do soutěže Babylon – Rozumíme si? (pro 5. ročník). V této soutěži žáci prokazují čtenářskou gramotnost při práci se zadaným textem. Školní kolo absolvovali všichni žáci 5. ročníku a 4 z nich (Jakub Devát, Matěj Gotvald, Eva Gronichová a Barbora Šidlová) postupují do městského kola v Brně.

V pondělí 17. března se konalo na ZŠ Kuldova v Brně městské kolo soutěže Babylon – Rozumíme si? Maximální počet bodů v kategorii 5. tříd byl 23 a úspěšným řešitelem se stal každý žák, který dosáhl alespoň 14 bodů. V této kategorii soutěžilo 80 žáků, z toho 46 čtenářů úspěšně zvládlo zadané úlohy. Jakub Devát se umístil na vynikajícím 2. místě s 22 body.                                                          

Každý rok v březnu probíhá soutěž  Matematický  KLOKAN. V kategorii Klokánek /4.-5.r./ řešili všichni žáci 24 slovních úloh různé náročnosti a mohli dosáhnout maximálně 120 bodů. Nejúspěšnějším řešitelem se stal Jakub Devát z 5. ročníku se 115 body.

Všem úspěšným řešitelům blahopřejeme.