VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM HELE LIDI

31.05.2018 16:52
V úterý 5. června 2018 se děti v mateřské škole zúčastní
výchovně vzdělávacího programu HELE LIDI.

Děti se díky příběhu figur vymodelovaných z pálené hlíny
seznámí se světem nevidomých a slabozrakých.


Program ve třídě Sluníček začne v 8.00 hod.
Prosíme o včasnou docházku dětí.


Program ve třídě Berušek bude navazovat.
Předpokládaný začátek je v 9.45 hod.