Vyjádření KHS Jihomoravského kraje ke chřipkové epidemii na ZŠ Ochoz u Brna

01.12.2009 12:33

Vážený pan
Mgr. Josef Martečík
ředitel školy
ZŠ Ochoz u Brna

Vážený pane řediteli,

aktuální vývoj epidemiologické situace nenasvědčuje riziku dalšího
vzestupu nemocnosti.

Provoz školy není nutno nyní omezovat, doporučuji však omezit docházku
žákům s příznaky akutního respiračního onemocnění.
 

MUDr. Renata Vaverková
vedoucí protiepidemického odboru
Krajská hygienická stanice Jihomoravského kraje se sídlem v Brně
602 00 Brno, Jeřábkova 4 (pracoviště Kabátníkova 10)
tel.: 541 126 441, 541 126 411