ZAČÁTEK ŠKOLNÍHO ROKU 2014-2015

29.08.2014 09:57

Ředitel základní školy a mateřské školy v Ochozi u Brna oznamuje, že slavnostní zahájení školního roku proběhne 1.9. 2014 v tělocvičně školy v 8.00 hod. Konec vyučování v tento den je naplánován na 8.45 hod.

• Provoz školní družiny je od 2.9. 2014.
• Provoz školní jídelny je pro žáky školy  od 2.9.2014.

• Provoz v MŠ začíná 1.9. 2014 od 6.30 hod