ZAČÁTEK ŠKOLNÍHO ROKU 2015-2016

27.08.2015 19:19

Ředitel Základní školy a mateřské školy v Ochozi u Brna oznamuje, že slavnostní zahájení školního roku proběhne

1.9. 2015 v tělocvičně školy v 8.00 hod.

Konec vyučování v tento den je naplánován na 8.45 hod.

• Provoz školní družiny je od  2.9. 2015 ( prodloužení provozu do 16.30 )

• Provoz školní jídelny je pro žáky školy od  2.9. 2015


Zápis žáků do školní družiny na
šk. rok 2015/2016


proběhne 1.9.2015 ihned po slavnostním zahájení,
tj. od 8.45 do 11.00 hod.  nebo odpoledne od 16.00 do 17.30 hod. v budově školy.

 

Provoz mateřské školy


bude zahájen 1.9. 2015 od 6.30 hod do 16.30 hod.
( prodloužení pracovní doby )