ŽÁCI PŘIJATÍ DO 1.TŘÍDY VE ŠKOLNÍM ROCE 2014-2015

28.02.2014 11:12

Žáci, kteří byli přijati k povinné školní docházce podle novely školského zákona č. 561/2004 Sb., k 1. lednu 2012.

Registrační číslo: 01/2014-ZŠ, 02/2014-ZŠ, 03/2014-ZŠ, 04/2014-ZŠ, 05/2014-ZŠ, 06/2014-ZŠ, 07/2014-ZŠ, 08/2014-ZŠ, 09/2014-ZŠ, 10/2014-ZŠ, 11/2014-ZŠ, 12/2014-ZŠ, 13/2014-ZŠ, 14/2014-ZŠ, 15/2014-ZŠ

Rodiče dětí, kteří budou žádat o odklad školní docházky, si do 30.května 2014 zajistí kladné vyjádření od poradenského zařízení (pedagogicko-psychologické poradny) a odborného lékaře (nebo klinického psychologa). Tyto podklady předají vedoucí učitelce MŠ, pí.Juranové, a vyzvednou si žádost o odklad školní docházky. Ředitel školy rozhodne o odkladu školní docházky. Vystavené rozhodnutí bude možné si opět vyzvednout u vedoucí učitelky MŠ.