ŽÁCI PŘIJATÍ DO 1.TŘÍDY VE ŠKOLNÍM ROCE 2016-2017

26.02.2016 16:02

Žáci, kteří byli přijati k povinné školní docházce podle novely školského zákona č. 561/2004 Sb., k 1. lednu 2012.

Registrační číslo: 01/2016-ZŠ, 02/2016-ZŠ, 03/2016-ZŠ, 05/2016-ZŠ, 06/2016-ZŠ, 07/2016-ZŠ, 08/2016-ZŠ, 09/2016-ZŠ, 10/2016-ZŠ, 11/2016-ZŠ, 12/2016-ZŠ, 13/2016-ZŠ, 14/2016-ZŠ, 15/2016-ZŠ, 16/2016-ZŠ

Rodiče dětí, kteří budou žádat o odklad školní docházky, si do 30.května 2016 zajistí kladné vyjádření od poradenského zařízení (pedagogicko-psychologické poradny) a odborného lékaře (nebo klinického psychologa). Tyto podklady předají vedoucí učitelce MŠ, pí.Juranové, a vyzvednou si žádost o odklad školní docházky. Ředitel školy rozhodne o odkladu školní docházky. Vystavené rozhodnutí bude možné si opět vyzvednout u vedoucí učitelky MŠ.