ŽÁCI PŘIJATÍ DO PRVNÍHO ROČNÍKU ZŠ

12.04.2019 00:09

Žáci, kteří byli přijati k povinné školní docházce od školního roku 2019/2020 podle školského zákona č. 561/2004 Sb. podle registračních čísel:

01/2019-ZŠ  02/2019-ZŠ  03/2019-ZŠ  04/2019-ZŠ  05/2019-ZŠ  06/2019-ZŠ  07/2019-ZŠ  08/2019-ZŠ  09/2019-ZŠ  10/2019-ZŠ  11/2019-ZŠ  12/2019-ZŠ  13/2019-ZŠ  14/2019-ZŠ  15/2019-ZŠ  16/2019-ZŠ