ZÁPIS DĚTÍ DO 1. ROČNÍKU PRO ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 NA ZŠ OCHOZ U BRNA

14.01.2015 14:39

Vážení rodiče budoucích prvňáčků

Zveme Vás i Vaše děti k zápisu do 1. třídy, který se bude konat ve čtvrtek  5.února 2015 v době od 16:30. Pro ty, kteří se z různých důvodů nebudou moci zúčastnit oficiálního zápisu, je možné provést dodatečný zápis. Naše škola bude zapisovat všechny příchozí děti bez ohledu na místo bydliště až do naplnění kapacity. U zápisu bude nutné předložit občanský průkaz zákonného zástupce a rodný list dítěte.

Na budoucí prvňáčky v naší škole čeká:
• výuka dle vlastního vzdělávacího programu
• příjemné prostředí moderně zařízené třídy
• malý počet žáků ve třídě
• individuální a přátelský přístup paní učitelky
• výuka plavání
• angličtina od 3. třídy
• počítačová učebna s výukovými programy
• návštěvy divadelních představení, výstav, výukových programů
• ranní a odpolední družina

Program zápisu:
Zápis bude probíhat podle nových požadavků MŠMT a to ve všech třídách ZŠ současně. Po úspěšném zápisu je možná prohlídka celé školy.