ZÁPIS DO 1. ROČNÍKU PRO ŠKOLNÍ ROK 2020/2021

26.03.2020 21:27

OPATŘENÍ K ZÁPISU DO ZŠ PRO ŠKOLNÍ ROK 2020/2021


Zápis k povinné školní docházce proběhne v souladu s právními předpisy. Uskuteční se v termínu dle školského zákona, tedy v termínech od 1. dubna 2020 do 30. dubna 2020.
Termín zápisu pro naši školu byl stanoven na 27.4.2020. Žádosti o přijetí nebo odklad školní docházky  je možné podávat už od 1.4.2020

K zápisu je nutné:

ŽÁDOST O PŘIJETÍ
    
ZÁPISNÍ LIST
ŽÁDOST O ODKLAD ŠKOLNÍ DOCHÁZKY

 

1. pokud máte možnost elektronického podpisu, datové schránky:
  žádost o přijetí  a zápisní list vyplnit, podepsat elektronickým podpisem a poslat (datová schránka č. jdeqtwz, email: zs_ochoz@volny.cz )
2. pokud nemáte možnost elektronického podpisu, datové schránky:
 

nepodepsanou žádost o přijetí a zápisní list poslat na email školy zs_ochoz@volny.cz. K podpisu přihlášky budete vyzváni v nejbližší možné době.

(Námi (a možná i Vámi) asi nejvíce preferovaný způsob podání Žádosti o přijetí. Podpis byste mohli např. připojit na 1.informativní schůzce.)

3. pokud nemáte možnost elektronického podpisu, datové schránky, ani e-mailu:
  žádost o přijetí a zápisní list vyplnit, vytisknutou, podepsat a poslat poštou. Na obálku napište ZÁPIS 2020.

 

Žádost o odklad:

Pokud žádáte o odklad, vyplňte žádost o přijetí, následně  vyplňte  žádost o odklad školní docházky a zápisní list
Do konce května bude potřeba doložit:
  1.   doporučení dětské lékařky
  2.   doporučení pedagogicko-psychologické poradny

Pro zákonné zástupce, kteří budou pro své dítě žádat odklad školní docházky, připojuji vyjádření PPP Hybešova, Brno

Na základě pokynu vedení naší poradny Vám zasíláme níže uvedenou informaci.
V souvislosti s aktuálními mimořádnými opatřeními bychom Vás rádi požádali o trpělivost s dodáním podkladů pro realizaci odkladu školní docházky vzhledem k tomu, že aktuálně byla pozastavena veškerá přímá (osobní) práce s klienty. Jakmile pominou mimořádná opatření Vlády ČR, pokusíme se co nejdříve zrealizovat tato vyšetření a rodičům dodat podklady k žádosti o odklad školní docházky. Prosíme Vás touto cestou i o předání této informace rodičům, kteří se na Vás obrátí s podobnými dotazy.
 Děkuji za spolupráci.
 PPP Brno, příspěvková organizace


Po ukončení mimořádných opatření, bude realizována informační schůzka. Termín bude včas zveřejněný na našich www stránkách.

Mgr. Martečík Jozef, ředitel školy
Zdroj:  https://www.msmt.cz/ministerstvo/novinar/opatreni-k-zapisum-do-zs-pro-skolni-rok-2020-2021