ZÁPIS DO 1.TŘÍDY

10.01.2013 14:23
Zápis dětí do 1. ročníku
pro školní rok 2013/2014 na ZŠ Ochoz u  Brna

Vážení rodiče budoucích prvňáčků

Zveme Vás i Vaše děti k zápisu do 1. třídy, který se bude konat v úterý  29. 1. 2013 v době od 16:30. Pro ty, kteří se z různých důvodů nebudou moci zúčastnit oficiálního zápisu, je možné provést dodatečný zápis. Naše škola bude zapisovat všechny příchozí děti bez ohledu na místo bydliště až do naplnění kapacity.

Na budoucí prvňáčky v naší škole čeká:

• výuka dle vlastního vzdělávacího programu • angličtina od 3. třídy
• příjemné prostředí moderně zařízené třídy • počítačová učebna s výukovými programy
• malý počet žáků ve třídě • návštěvy divadelních představení, výstav, výukových programů
• individuální a přátelský přístup paní učitelky • ranní a odpolední družina
• výuka plavání  

Program zápisu:
Abychom Vašim dětem zpříjemnili celý program zápisu, připravili jsme pro ně i letos divadelní představení, které pro své budoucí kamarády nacvičili žáci pátého ročníku. V letošním roce uvidíte pohádku O Šípkové Růžence. Po představení na Vás bude čekat prohlídka celé školy, na které se děti setkají s pohádkovými bytostmi. Po prohlídce a splnění všech úkolů, děti navštíví 1. třídu, kde si prohlédnou učebnice a pomůcky pro prvňáčky.
• 16:30 – divadelní představení
• 17:00 – prohlídka školy
• 17:30 – návštěva 1. třídy