ZAPSANÍ ŽÁCI DO 1.TŘÍDY

01.02.2012 22:05

Žáci, kteří byli přijati k povinné školní docházce podle novely školského zákona č. 561/2004 Sb., k 1. lednu 2012

Registrační číslo: 01/2012-ZŠ, 02/2012-ZŠ, 03/2012-ZŠ, 04/2012-ZŠ, 05/2012-ZŠ, 06/2012-ZŠ, 07/2012-ZŠ, 08/2012-ZŠ, 09/2012-ZŠ, 10/2012-ZŠ, 11/2012-ZŠ, 12/2012-ZŠ, 13/2012-ZŠ, 14/2012-ZŠ, 15/2012-ZŠ, 16/2012-ZŠ, 17/2012-ZŠ, 18/2012-ZŠ, 19/2012-ZŠ, 20/2012-ZŠ, 21/2012-ZŠ

Rodiče dětí, kteří budou žádat o odklad školní docházky, si do 30.května 2012 zajistí kladné vyjádření od poradenského zařízení (pedagogicko-psychologické poradny) a odborného lékaře (nebo klinického psychologa). Tyto podklady předají vedoucí učitelce MŠ, pí.Juranové, a vyzvednou si žádost o odklad školní docházky. Ředitel školy rozhodne o odkladu školní docházky. Vystavené rozhodnutí bude možné si opět vyzvednout u vedoucí učitelky MŠ.