ZŠ A MŠ V OCHOZI U BRNA OZNAMUJE

07.03.2013 20:54

Dne 25.3.2013 se budou od 13.45 do 15.45 v budově mateřské školy vydávat formuláře a evidenční čísla k přijetí dětí k předškolnímu vzdělávání na školní rok 2013/2014.

  Kritéria pro přijímání dětí do Mateřské školy v Ochozi u Brna zde

Vyplněný zápisní lístek, žádost a evidenční list potvrzený pediatrem odevzdají zákonní zástupci dětí zpět do mateřské školy dne 3.4.2013 od 6.30 do 16.00 hod.

Rozhodnutí o přijetí – nepřijetí dítěte bude vydáno do 30 dnů ode dne podání žádosti.

Seznamy přijatých a nepřijatých dětí (podle evidenčních čísel) budou zveřejněny na webu školy a informativních nástěnkách v mateřské škole.