Pokyny k návratu dětí do škol 12. 4.

Informace o provozu ZŠ v Ochozi u Brna od 12. 4. 2021

Vážení rodiče,

od 12.4.2021 se budou vracet Vaše děti do školy, a protože už to znáte, budou informace pro Vás jenom opakováním z minulých návratů do školy po karanténě.

Malý rozdíl bude pro tentokrát v testování Vašich dětí na přítomnost viru Covid-19.

Jak to tedy bude probíhat:

  1. V pondělí ráno budou Vaše děti přicházet do školy v 7.45 do svých šaten. Po přezutí budou odcházet do tříd, ve kterých na ně budou čekat třídní učitelky. Děti mají povinnost mít nejméně chirurgickou roušku. První den bude dětem promítnuto instruktážní video, ve kterém bude přesně znázorněno, jak se test provádí. Po opětovném vysvětlení, budou dětem rozdány testovací sady a děti si provedou neinvazivní výtěr z nosu samotné nebo s dopomocí paní učitelek a paní asistentek. Po vyhodnocení testu bude normálně pokračovat výuka. Pokud by byl někdo testován pozitivně, bude muset podstoupit kontrolní PCR testy. Celý postup máte na přiloženém letáčku Testování – přehled následných postupů. Testování bude probíhat dvakrát týdně v pondělí a ve čtvrtek vždy první hodinu.

  2. Z důvodu testování a zákazu míchání třídních kolektivů jsme schopni zabezpečit ranní družinu jenom pro žáky 1.ročníku a to od 7.00 hod mimo pondělí, kdy musí být děti otestovány pro daný týden. Děti z 1. ročníku můžou tedy využívat ranní družinu pouze ve dnech úterý až pátek. Odpolední družinu můžeme zabezpečit pro 1.ročník od 11.40 do 16.30 a pro 2.ročník od 11.40 do 16.00. Třetí až pátý ročník je prozatím bez možnosti využívat družinu, až do odvolání hygienických opatření ze strany ministerstva zdravotnictví. Jenom doufáme, že to nebude trvat příliš dlouho.

  3. Nezapomeňte, prosím, před nástupem do školy opět nahlásit nebo opětovně obnovit trvalý příkaz na placení stravného pro své dítě u vedoucí ŠJ paní Kozlové.

 

Protože objem informací k návratu dětí do škol je obrovský, věnujte prosím pozornost přiloženým letákům, které vyčerpávajícím způsobem vysvětlují všechny možné situace, které mohou nastat. Také bych Vás chtěl upozornit na webové stránky , ze kterých jsme tyto letáky pro Vás stáhli. Zde najdete úplně všechny informace, které jsou momentálně pro všechny k dispozici. Rovněž je možné čerpat další informace na webu MŠMT.

 

Určitě to nějak všichni společně zvládneme. Přeji to Vám i nám.


 

Mgr. Martečík Jozef, ředitel školy

Informace o provozu MŠ v Ochozi u Brna od 12. 4. 2021

Vážení rodiče,

oznamujeme Vám, že mateřská škola v Ochozi u Brna bude v provozu od pondělí 12. dubna 2021 od 6.15 hod. do 16.45 hod., v maximálně patnáctičlenné skupině, pro děti s povinností předškolního vzdělávání. Pouze připomínáme, že doba stanovená pro povinné předškolní vzdělávání je od 8.00 hod. do 12.00 hod., viz. Řád školy. Dále je umožněna docházka do mateřské školy mladším dětem IZS.

 

Přítomnost dítěte v mateřské škole je podmíněna negativním testem na přítomnost COVID-19. Roušky předškolní děti nosit nemusí. Testovat se bude v prostoru mateřské školy pomocí neinvazivních testů za asistence dospělé osoby. Test bude provádět zákonný zástupce nebo osoba, které zákonný zástupce udělí souhlas s asistencí při provádění testu. V případě příznaků infekčního onemocnění musí dítě zůstat doma. Testování je určeno pouze dětem bez příznaků jakéhokoliv infekčního onemocnění. Proces testování bude probíhat 2x týdně, vždy v pondělí a ve čtvrtek. Testování je podmínkou pro účast na prezenčním vzdělávání. 

Testovat se nemusí děti, u kterých je možné doložit negativní výsledek PCR testu nebo negativní výsledek POC antigenního testu (ne starší než 48 hodin) a které zároveň nemají příznaky onemocnění COVID-19. Testovat se nemusí také děti, které onemocnění COVID-19 již prodělaly a neuplynulo více než 90 dní od prvního PCR testu s pozitivním výsledkem. Je to ovšem nutné prokázat (např. potvrzením od lékaře, lékařskou zprávou, zprávou z laboratoře v listinné či elektronické podobě.

 

Vše, co jako rodiče potřebujete vědět o testování vašich dětí na COVID-19 ve školách.

 

Pokud vaše dítě, kterého se týká první fáze návratu dětí do škol, tzn. od 12. dubna 2021 nebude do mateřské školy docházet, je třeba jeho nepřítomnost omluvit na e-mailové adrese ms-ochoz@volny.cz

Absenci docházky povinně předškolně vzdělávaného dítěte z důvodu neúčasti na testování bude mateřská škola považovat za omluvenou, ale již nebude realizovat distanční způsob vzdělávání. Na pedagogy je možné se obrátit v případě zájmu o konzultaci k případné vzdělávací podpoře.

 

V rámci domácího vzdělávání do 9.4.2021 dokončete zbývající pracovní listy ze souboru Kreslení před psaním. 

 

Z provozních i organizačních důvodů vás prosíme o krátkou zprávu, zda vaše dítě, v první fázi návratu dětí do mateřských škol, nastoupí nebo nenastoupí. 


 

Předem děkujeme za spolupráci.

 

Mgr. Jozef Martečík    

ředitel školy

 

Nepřihlášený