Cílem programu školní družiny je vytvořit co nejbarevnější skladbu vzájemně se ovlivňujících, prolínajících a propojených oblastí, s přihlédnutím na rozvoj osobnosti dítěte přiměřené k věku a schopnostem.

Využíváme okolní přírodu k získávání přímých a nezapomenutelných zážitků, které se stávají východiskem pro další činnosti.

Hravým způsobem tak  směřujeme k osobní pohodě a spokojenosti všech dětí s ohledem na jejich individualitu.

Ve vzdělávacích procesu se prolínají spontánní a řízené aktivity, které probíhají v průběhu celého odpoledne.

Cílem je rozvoj dítěte a jeho schopnost učení a poznání, osvojení si základů hodnot, na kterých je založena naše společnost a získání osobní samostatnosti a schopnosti projevovat se jako samostatná osobnost na své okolí.

Jana Břenková, vychovatelka ŠD