Pravidelná činnost školní družiny začíná 4.září 2018.