Základní škola a mateřská škola v Ochozi u Brna, okres Brno – venkov

Kritéria pro přijímání dětí do Mateřské školy v Ochozi u Brna

    
S účinností od 10.5.2018 stanovil ředitel školy kritéria, podle kterých budou přijímány děti k předškolnímu vzdělávání do Mateřské školy v Ochozi u Brna pro školní rok 2018/2019.

 

1. Děti narozené do 31. 8. 2013 k povinnému předškolnímu vzdělávání, s trvalým pobytem ve spádové oblasti Ochoz u Brna.
2. Děti, které dovrší k 31. 8. 2018 věku 4 let, k pravidelné celodenní docházce, s trvalým pobytem v Ochozi u Brna.
3. Děti, které dovrší k 31. 8. 2018 věku tří let, k pravidelné celodenní docházce, s trvalým pobytem v Ochozi u Brna.
4. Děti z jiných obcí, k pravidelné celodenní docházce, narozené do 31. 8. 2015.

  
Doplňující kritérium - přednost bude mít dítě s dřívějším datem narození. V případě, že bude nutné rozhodnout mezi dětmi se shodným datem narození, o přijetí se rozhodne pomocí losu.

 

V Ochozi u Brna dne 10.4.2018 Mgr. Jozef Martečík, ředitel školy