Základní škola

Mateřská škola

Mgr. Martečík Jozef ředitel školy Juranová Ivana vedoucí učitelka
Mgr. Junáková Karla vedoucí učitelka ZŠ Tesařová Pavla učitelka
Mgr. Klímová Eva třídní učitelka - 1.ročník Doležalová Blanka učitelka
Mgr. Junáková Karla třídní učitelka - 2.ročník Jochmanová Iva, DiS učitelka
Mgr. Heršálková Jana třídní učitelka - 3..ročník    
Mgr. Přikrylová Eva třídní učitelka - 4..ročník Jurinyi Jarmila školnice
Mgr. Strašková Alena třídní učitelka - 5.ročník    
Mgr. Alexová Věra asistent pedagoga Školní jídelna
    Kozlová Světlana vedoucí stravování
Školní družina Srncová Dana kuchařka
Břenková Jana vychovatelka - školní družina Trávníčková Petra kuchařka
Mgr. Alexová Věra vychovatelka - školní družina    
       
Křížová Miloslava školnice